YENİLENEBİLİR ENERJİ

Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerjiye denir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi olarak sıralanabilir

Sağlayacağınız ayrıntılı veriler sayesinde sistem fizibilite çalışmaları yapılır ve tarafınıza sunulur. Bu raporlarda yatırımınız öncesindeki her tür teknik ve mali konularda tutarlı, şeffaf ve anlaşılır bilgiler edinebilir, sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz.

Hizmet kapsamındaki çalışmalar:

  • Optimum sistem tasarımı ve dizayn çalışmaları
  • Proje fizibilitesi
  • Karlılık analizi
  • Yatırım maliyetlerinin hesaplanması
  • Finansman seçenekleri ve teşvikler
  • İzin başvuru sürecinin yönetimi
  • Proje Onay Hizmetleri