ARITMA SİSTEMLERİ

Su Arıtma

Evsel ve endüstriyel su kullanımları için suyun kalitesine göre; pıhtılaştırma / yum aklaştırma, basit ve lamellalı çöktürme, kum filtrasyonu , demir ve mangan giderimi için oksidasyon (filtrasyon), iyon değiştirme, aktif karbon adsorbsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemlerine göre dizaynlar yapılmaktadır.

Kullanımı giderek artan membran teknolojileri ile ekonomik ve ekolojik çözümler üreterek suyun ileri arıtımı gerçekleştirilmektedir.

Reverse Osmosis (Ters Osmoz), Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon vb. sistemlerin tasarımı, temini ve uygulaması araştırıcı, dinamik, titiz ve uzman kadromuzla yapılmaktadır.

Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstriyel atıksular üretim prosesi sonucu oluşurlar ve sektörüne göre değişik karakteristiğe sahiptirler. Endüstriyel atıksuların arıtılması için geçmişten günümüze onlarla proses uygulanmış olup, su kaynaklarının azalmaya başlaması ve teknolojilerin gelişmesi neticesinde kullanılacak proseslerin yüksek performanslı ve kolay işletilmesi tercih edilmelidir.